Nye Medlemmer

I Holbæk Sangkor optager vi nye medlemmer løbende. Dog anbefaler vi, for at du får et optimalt forløb, at du starter enten til sæsonstart eller efter vores nytårskoncert. 

Der optages aktuelt sangere under hensyntagen til korets balance, og der kan derfor være ventetid til de enkelte stemmegrupper. 

Som ny sanger i koret vil du i de første 3 måneder fungere som Aspirant.  Aspiranter deltager i korets prøver og er velkomne til at overvære koncerter, men deltager ikke aktivt som sangere til koncerterne, før end at dirigenten har givet tilsagn om dette. Alle aspiranter får tildelt en mentor der vil være din kontakt og støtte når du skal finde dig tilrette som ny sanger i koret.

Som aspirant er du kontingentfri.

Når du starter som aspirant får du udleveret noder, koncertmappe og en sangbog, disse skal leveres tilbage hvis du en dag stopper i koret. 

Holbæk Sangkor har mødepligt til generalprøver, og det forventes at man såfremt man ikke kan deltage til generalprøven informerer om dette i god tid, og træffer aftale med dirigenten i forhold til om man kan deltage til koncerten. 

Vi anbefaler at deltage i alle korets prøver, idet vi har et højt men overkommeligt arbejdstempo. 

Er du i tvivl om koret er noget for dig, opfordrer vi dig til at komme forbi og prøve at synge med.

Vil du gerne være med, eller bare prøve og se om det er noget for dig, så kontakt korets formand.